Почела градња новог објекта – Цара Лазара бр.12

Почели смо са граднњом новог објекта у улици Цара Лазара бр. 12 у Крагујевцу

И даље заступамо препознатљиву политику квалитета, тако да ће намувек бити задовољство да купцима понудимо највећи квалитет градње.

Објекат који ћемо изградити на овој локацији биће опремљен и саграђен по највишим стандардима у области градње, са најсавременијим системима грејања и хлађења који су по власнике ових стамбених јединица бесплатни током дугогодишње експлоатације.

Овом приликом Вас позивамо да погледате наш главни пројекат: